Sorulur.com Sözleşmesi
Sözleşme Konusu

Sorulur.com kullanıma başlanmadan, web sitesi ve/ya mobil uygulamasına üye olunmadan önce bu sözleşme içeriğinin tamamını lütfen okuyunuz. Burada okuduğunuz tüm maddeleri kendi özgür iradenizle onaylamadan önce web sitesi ya da mobil uygulamasına asla üye olmayınız.

Yeni hesap oluşturacaksanız eğer burada yazılı olan üyelik sözleşmesinin tüm maddelerini tek tek tamamını okuyup özgür iradenizle kabul etmiş olacaksınız.

08.04.2018 tarihinde bu üyelik sözleşmesi Sorulur.com'u kullanan ziyaretçi ve tüm üyeler için geçerli kılınıp yürürlülüğe alınmıştır.

İşbu Sözleşme’nin konusu Sorulur.com internet sitesinden ve Mobil uygulamaları tarafından sunulan hizmetlerinden üye olarak faydalanma şartlarının belirlenmesidir.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

1.1 - Üye alımında sadece Sorulur yönetiminin yetkisi vardır. Yapılan başvurular yönetim tarafından incelenecek olup Sorulur yönetimi hiç bir gerekçe gösterme yapmaya gerek duymadan üyelik başvurularını geri çevirme hakkına sahiptir. Sorulur yönetimi üyeliğini onaylamamış ya da aktif olmayan kullanılmayan üyelikleri geçersiz kılabilir. Sorulur yönetimi herhangi bir kişiye üye olduktan sonra geçici veya sürekli bir şekilde hiçbir neden göstermeksizin verdiği Hizmeti kesmesi durumunda üyenin bu duruma karşı çıkamayacağı gibi, bu durumdan dolayı da herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

1.2 - Sorulur.com 'da açılan üyelikler kişiseldir. Başkalarına ödünç verilemez ya da satılamaz. Buradan çıkabilecek herhangi bir sorunda Sorulur.com sorumlu değildir.

1.3 - Sorulur.com 'a üye kaydı yapılırken girilen E-posta adresi kişiye ait ve aktif bir E-posta olması zorunludur. Hatalı girilen E-postalarda Sorulur.com sorumlu tutulamaz.

1.4 - Sorulur.com 'a üye olurken girilen kullanıcı adı sadece bir kez kayıt olan kişi tarafından seçilir. Aynı kullanıcı adına sahip başka bir üye kullanıcı adı alımı yapılamaz. Yönetim uygunsuz bulduğu kullanıcı adını kullanıcıya hiç bir şey söylemeye gereksizin üzerinde değişiklik yapabilir ya da kaldırabilir.

1.5 - Üyelerin tanımlı sadece 1 adet E-postası olabilir. Üye olurken girilen E-posta adresi üyenin kendisini esas alır. Sorulur.com verilen E-postanın doğru olduğunu bilerek hareket eder.

1.6 - Sorulur.com'a üye olan herkes, kullanıcı adı ve şifresini korumakla yükümlüdür. Üye hesap bilgilerini hiç kimseyle paylaşmamalıdır. Şifre sadece üye olan kişi tarafından bilinir. Şifrenin seçimi ve şifrenin korunması kullanıcının sorumluluğundadır. Sorulur.com'da şifre konusundan doğacak herhangi bir sorundan yönetim sorumlu değildir.

1.7 - Üyeler şifrelerini unuttuklarında sistemden otomatik yeni şifre talebinde bulunabilir. Üye sistemin kendisine gönderdiği otomatik şifreyi tekrardan değiştirebilir.

1.8 - Sorulur.com web sitesinin ya da mobil uygulama içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Sorulur.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

1.9 - Sorulur.com üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

1.10 - Sözleşmeye aykırılık durumlarında Sorulur.com Yönetiminin her türlü maddi ve manevi zararlarının tazminini talep hakkı her zaman ve her durumda saklıdır.

1.11 - İşbu sözleşme Sorulur.com herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde durma süresince geçersiz kılınır.

1.12 - Üyelerin sisteme girdikleri içerikleri değiştirme ya da silme gibi işlemleri yapma hakları kesinlikle yoktur. Üyeler kendi içeriklerini düzenleyemez ve silemezler.

1.13 - Sorulur.com, Üyeler tarafından sisteme eklenen Web Site’nin ya da Mobil uygulamasının işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak ve ticari kurallarına aykırı olan; tehdit, vahşet, hakaret, taciz edici, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum ve bilgileri istediği zaman ve şekilde her hangi bir ihbar yapmadan erişimden kaldırabilir. Sözkonusu sebepler doğrultusunda yorum ve bilgilerin erişimden kaldırılması ve kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapılmaksızın son verilmesi durumunda, Üye hiçbir itirazda, tazminat ve benzer talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.14 - Site’nin ya da Mobil uygulamanın ilgili bölümünden Üye olmak isteyen kişinin üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin verilmesi, başvuru onaylama prosedürün tamamlanması, bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Sorulur tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu Sözleşme’de tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 13 yaşın altındaki çocukların Üye olması yasak olup Site içerisinde ayrıca belirtilen bazı içeriğe 18 yaşın altındaki Üyelerin erişmesi de yasaklanmıştır.

1.15 - Sorulur.com'a Üye olan her kişinin en az 18 yaş ve üstü olduğunu onaylamış olur. 18 yaş altında olan ve sözbu sözleşmeye uygun olmayan yaşta ki kullanıcıların üyeliklerinden Sorulur.com sorumlu değildir.Gizlilik Politikası

2.1 - Sorulur, üyeler’e ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

2.2 - Sorulur, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Sorulur'un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Web Site’sine ya da Mobil Uygulama sistemine yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Sorulur.com'un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

2.3 - Üyeler kendi aralarında ki mesaj gönderimlerinin hukuka aykırı davranışlarda bulunması kesinlikle suç ve yasaktır. Üyeler mesajlaşma sırasında hukuka aykırı davranışlarda bulunan üyenin hesabı hakkında şiyatet etmesi durumunda. Sözbu hukuka aykırı durumların Yönetim tarafından incelenmesi ve Üyenin tek taraflı olarak üyeliğinin feshedilmesini sağlayabilir. Mesajlaşmalardan ötürü oluşacak her türlü hukuka aykırı durumdan doğacak sorumluluk yalnızca Üyelere ait olup Yönetimin, diğer üyelerin ve üçüncü kişilerin herhangi bir sebeple bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür doğrudan/dolaylı ve/veya maddi/manevi zararın tazminini talep hakkı saklıdır.

2.4 - Üyeler arasında ki mesaj gönderimlerinin güvenliği usulune uygun bir şekilde güvenliği sağlanmaktadır. Mesajlaşmalardan dolayı oluşacak her türlü hukuka aykırı durumdan doğacak sorumluluk yalnızca Üyelere ait olup Sorulur Yönetiminin, diğer üyelerin ve üçüncü kişilerin herhangi bir sebeple bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür doğrudan/dolaylı ve/veya maddi/manevi zararın tazminini talep hakkı saklıdır.

2.5 - Teknik aksaklıklardan dolayı Sorulur.com ulaşımda hata ya da kesintiler söz konusu meydana gelebilir. Sorulur.com ve/veya Yönetim Hizmetin bu şekilde aksamasından ya da kesilmesinden sorumlu tutulamaz.

2.6 - Üye olurken kişisel bilgileriniz, kişi isim ve soy isim, şirket/kurum bilgileri, IP adresi, E-posta adresi, telefon numarası veya Kullanıcıları/Üyeleri tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içerebilir.Fikri Mülkiyet Hakları

3.1 - Sorulur.com'un arayüz tasarımı, tüm görsel tasarımlar ve metinleri, metaryaller Web Sitesi ve Mobil Uygulamaların backend kodlaması Sorulur Yönetimine aittir ve/veya Yönetim tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir.Sözleşme Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Sorulur yönetimi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Sorulur.com, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

Yukarı Çık